• smlouvy o dílo
  • příprava obchodních smluv
  • vymáhání nároků v soudních řízeních
  • spolkové právo
  • návrhy všeobecných smluvních podmínek
  • směnky